Bài mới

Monday, June 30, 2014

Geoslope 8: Đào sâu, mặt trượt hỗn hợpHướng dẫn sử dụng Geoslope - Tính toán ổn định mái dốc.
Phần 8:  Đào sâu, mặt trượt hỗn hợp

Bấm Youtube để đăng ký xem video nhé!

Bài viết liên quan:No comments:

Post a Comment

Designed By