Bài mới

Monday, June 30, 2014

Geoslope 1: Giới thiệu thực hành phần mềm GeoSlopeHướng dẫn sử dụng Geoslope - Tính toán ổn định mái dốc.
Phần 1: Thực hành

Bấm Youtube để đăng ký xem video nhé!

Bài viết liên quan:No comments:

Post a Comment

Designed By