Bài mới

Monday, July 7, 2014

Máy trát vữa tự động - Automatic rendering machine

Máy trát vữa tự động - Automatic rendering machine
Trong video là hình ảnh máy trát vữa tự động. Hiệu quả của máy tương đối tốt, chiều dày vữa trát đều, khối lượng vữa được tận dụng tối đa.

Bấm Youtube để đăng ký xem video nhé!

Bài viết liên quan:No comments:

Post a Comment

Designed By