Bài mới

Sunday, July 6, 2014

Sập cầu Mianus River (Mỹ)


1983 - Mianus River Bridge Collapse
Sập cầu Mianus River (Mỹ)
Ngày 28/6/1983, một đoạn dài 100 ft (trên 30 mét) của cầu Mianus Bridge ở Greenwich, Connecticut (Mỹ) đã bị sụp do bu lông chân cầu đã bị cắt trộm, làm 3 người bị thiệt mạng

No comments:

Post a Comment

Designed By