Bài mới

Friday, July 4, 2014

Tacoma Narrows Bridge (1940)

Cây cầu Tacoma Narrow đầu tiên , là một cây cầu treo ở bang Washington của Mỹ kéo dài eo biển Tacoma Narrows Puget Sound giữa Tacoma và bán đảo Kitsap


No comments:

Post a Comment

Designed By