Bài mới

Wednesday, July 9, 2014

Xác định chiều dài chịu nén tính toán của cọc

 Xác định chiều dài chịu nén tính toán của cọc
Chiều dài chịu nén tính toán LN của cọc phụ thuộc vào trị số tải trọng dọc trục và tính chất của đất nền. Trị số LN xác định chính xác theo công thức sau:

Trong đó:
S- Chuyển vị thẳng đứng của đỉnh cọc;
E- Mo đun đàn hồi của vật liệu làm cọc;
F- Diện tích tiết diện cọc;
P- Tải trọng tác dụng lên cọc.
Chuyển vị thẳng đứng của đỉnh cọc S gồm:
S = S1 + S2 + S3 (3.100)
Với: S1- Biến dạng tuyệt đối của đoạn cọc nằm trên mặt đất, xác định theo công thức:

L0- Chiều dài tự do của cọc.
S2- biến dạng tuyệt đối của đoạn cọc nằm trong đất:

h- Chiều dài tự do của cọc;
Tz- Lực ma sát xung quanh thân cọc, phân bố theo quy luật nào đó theo chiều sâu.
S3- Độ lún của đất từ mũi cọc trở xuống, gồm hai thành phần một phần do lực ma sát của đất quanh thân cọc gây ra và một phần do phản lực của đất ở mũi cọc gây ra.
Việc xác định quy luật phân bố lực ma sát xung quanh thân cọc theo chiều sâu phức tạp nên việc xác định S2, S3 khó khăn. Do vậy ta xác định trị số LN gần đúng như sau:
- Đối với cọc chống: LN lấy bằng chiều dài cọc từ đáy đài đến mũi cọc.
- Đối với cọc ma sát: 

Với : KF - Hệ số kinh nghiệm kể đến ảnh hưởng của kích thước tiết diện mũi cọc.

Ch- Hệ số nền của đất tại mũi cọc. Fđ- diện tích tiết diện đáy cọc.

Bấm Youtube để đăng ký xem video nhé!

Bài viết liên quan:No comments:

Post a Comment

Designed By