Bài mới

Wednesday, July 9, 2014

XÁC ĐỊNH CHIỀU DÀI CHỊU UỐN TÍNH TOÁN CỦA CỌC

Chiều dài chịu uốn tính toán LM của cọc phụ thuộc vào tải trọng tác dụng lên cọc và tính chất của đất nền.
Với cùng một loại đất và kích thước, độ cứng của cọc như nhau, trường hợp có trị số tải trọng lớn tác dụng thì phải ứng với trị số LM lớn hơn và ngược lại.
Khi đó cùng trị số tải trọng, kích thước và độ cứng, nếu trường hợp nền đất yếu hơn thì trị số LM sẽ lớn hơn so với nền đất tốt.
Hiện nay chưa có công thức chính xác nào để xác định chiều dài chịu uốn LM của cọc. Ta xác định theo công thức gần đúng sau:
- Khi h ≤ 2ηd :
LM=L0+2ηd -0,5h (3.104)
- Khi h > 2ηd :
LM=L0+ηd (3.105)
Trong đó:
h - Chiều sâu cọc cắm vào đất ;
η - Hệ số kinh nghiệm, lấy η = 5- 7 tuỳ vào loại đất (nếu đất tốt thì η nhỏ, nếu đất yếu thì η lớn) ;
d - Đường kính hay cạnh cọc ;
7.5.3. Tính toán các phản lực đơn vị và giải hệ phương trình chính tắc
Các phản lực đơn vị của hệ phương trình (3.97) do chuyển vị đơn vị gây ra.
Xác định theo các công thức :

Trong đó :
F- diện tích tiết diện ngang của cọc ;
E- mo đun đài hồi của vật liệu cọc ;
J- momen quán tính của tiết diện cọc ứng với trục qua trọng tâm tiết diện cọc ;
αi – Góc nghiêng của cọc so với phương phương thẳng đứng ;
n – Số lượng cọc trong sơ đồ tính ;
LN, LM – Chiều dài chịu nén và chịu uốn tính toán của cọc ;
xi - Tọa độ tim cọc tại cao trình đáy đài.
Thay các giá trị rik vào hệ phương trình (3.98) và giải ra tìm được giá trị chuyển
vị của đài :
Chuyển vị ngang :
Trong đó : q – Tay đòn lực ngang :
q = M /H
Với M, H - Momen và lực ngang tác dụng lên một hàng cọc.
7.5.4. Tính toán nội lực trong các cọc

Lực dọc : Lực cắt : Mo men tại vị trí ngàm đầu cọc vào đài  Momen tại vị trí ngàm vào đất : Kiểm tra kết quả tính toán :

Bấm Youtube để đăng ký xem video nhé!

Bài viết liên quan:No comments:

Post a Comment

Designed By