Bài mới

Wednesday, September 17, 2014

Tiêu chuẩn TCVN 1651-2008: Thép cốt Bê tông

Tiêu chuẩn này ban hành gồm 3 phần:
- Phần 1: Thép thanh tròn trơn
- Phần 2: Thép thanh vằn
- Phần 3: Lưới thép hàn
Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 1651-1985.
DOWNLOAD:

Bấm Youtube để đăng ký xem video nhé!

Bài viết liên quan:No comments:

Post a Comment

Designed By