Bài mới

Thursday, October 2, 2014

Công nghệ thi công cầu - Cẩu lắp hệ vòm bằng Cẩu siêu trọng trên hệ nổi.

Công nghệ thi công cầu - Cẩu lắp hệ vòm bằng Cẩu siêu trọng trên hệ nổi.

Bấm Youtube để đăng ký xem video nhé!

Bài viết liên quan:No comments:

Post a Comment

Designed By