Bài mới

Friday, October 3, 2014

FIDIC Contract - Hợp đồng FIDIC ( Song ngữ)

Condition of contract for Construction for building and engineering works designed by Employer ( Bilingual version)
Điều kiện hợp đồng xây dựng cho các công trình kiến trúc và công trình kỹ thuật do Chủ đầu tư thiết kế ( Phiên bản song ngữ).DOWNLOAD:

Bấm Youtube để đăng ký xem video nhé!

Bài viết liên quan:No comments:

Post a Comment

Designed By