Bài mới

Friday, October 24, 2014

Midas Civil 2: Mô hình hóa hoạt tải

Phần 1:


Phần 2:

Hướng dẫn sử dụng Phần mềm Midas Civil - Tính toán kết cấu.
Midas Civil: MHH hoạt tải
Xem thêm Playlist HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MIDAS CIVIL:

Bấm Youtube để đăng ký xem video nhé!

Bài viết liên quan:No comments:

Post a Comment

Designed By