Bài mới

Friday, October 24, 2014

Midas Civil 7: Mô hình hóa nhà dân dụng
Hướng dẫn sử dụng Phần mềm Midas Civil - Tính toán kết cấu.
Midas Civil: MHH nhà dân dụng.
Xem thêm Playlist HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MIDAS CIVIL:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFUKis2rrXYbwSKSrY6oIjGrcofBlRBXC&jct=c8UuENdSB2OByFlvE8hd_rAn9kahew

Bấm Youtube để đăng ký xem video nhé!

Bài viết liên quan:No comments:

Post a Comment

Designed By