Bài mới

Wednesday, October 22, 2014

Móng Cọc: Phân Tích và Thiết Kế – Gs.Ts.Vũ Công Ngữ, 252 Trang

Móng Cọc: Phân Tích và Thiết Kế – Gs.Ts.Vũ Công Ngữ, 252 Trang
Lời nói đầu
Chương 1. Tổng quan về móng cọc
Chương 2. Cọc chế sẵn
Chương 3. Cọc nhồi
Chương 4. Tính toán cọc làm việc đồng thời với nền
Chương 5. Một số phương pháp thí nghiệm cọc
Chương 6. Lựa chọn giải pháp móng cọc
Phụ lục 1. Tính nén lún và sức chống cắt của đất
Phụ lục 2. Một số yếu tố ảnh hưởng đến sức chịu tải của cọc
Phụ lục 3. Một số phương trình xấp xỉ
Phụ lục 4. File số liệu các ví dụ GRL-WEAP
Tài liệu tham khảo

Nhiệm vụ của móng cọc là truyền tải trọng từ công trình xuống các lớp đất dưới và xung quanh nó. Móng cọc là một trong những loại móng được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay. Người ta có thể đóng, hạ những cây cọc lớn xuống các tầng đất sâu, nhờ đó làm tăng khả năng chịu tải trọng lớn cho móng.
Móng cọc đã được sử dụng rất sớm từ khoảng 1200 trước, những người dân của thời kỳ đồ đá mới của Thụy Sỹ đã biết sử dụng các cọc gỗ cắm xuống các hồ nông để xây dựng nhà trên các hồ cạn (Sower, 1979). Cũng trong thời kỳ này, người ta đóng các cọc gỗ xuống các vùng đầm lầy để chống quân xâm lược, người ta đóng các cọc gỗ để làm tường chắn đất, dùng thân cây, cành cây để làm móng nhà…
Ngày nay, cùng với tiến bộ về khoa học kỹ thuật nói chung móng cọc ngày càng được cải tiến, hoàn thiện, đa dạng về chủng loại cũng như phương pháp thi công, phù hợp với yêu cầu cho từng loại công trình. Sự phát triển của kỹ thuật làm cọc đã sản sinh không ngừng các kiểu cọc mới, điều đó đã mở ra cho việc thiết kế móng cọc nhà đặc biệt là cao tầng một địa bàn rộng rãi, khiến cho người thiết kế có thể lựa chọn được những loại cọc có tính năng kỹ thuật tốt hơn, lợi ích kinh tế cao hơn.

DOWNLOAD:

Bấm Youtube để đăng ký xem video nhé!

Bài viết liên quan:No comments:

Post a Comment

Designed By