Bài mới

Tuesday, December 9, 2014

Lập dự toán công trình là gì?

Bạn hiểu Lập dự toán công trình là gì?Hay bạn đang nghĩ chỉ mua 1 phần mềm Lập dự toán và hướng dẫn sử dụng là biết cách làm Dự toán công trình.Phần mềm chỉ hỗ trợ bạn thực hiện công việc nhanh nhất thôi khi bạn đã hiểu và thông thạo các vấn đề dưới đây:

1. Điều quan trọng nhất và khó nhất trong Dự toán công trình là Bảng tiên lượng, Bảng tiên lượng lấy từ đâu ra?Bảng tiên lượng lấy từ bản vẽ xây dựng.Bảng tiên lượng lấy từ Bản vẽ xây dựng như thế nào? Đó là bạn phải biết đọc và hiểu bản vẽ và sau đó từ bản vẽ bạn mới đo bóc khối lượng từng công tác phần móng, phần thân, phần hoàn thiện, điện, nước, san lắp mặt bằng.


2. Sau khi bạn hoàn thành bảng tiên lượng các công tác rồi, thì vấn đề Tính dự toán công trình bao gồm: Giá vật liệu, nhân công, ca máy… thì không có gì là khó khăn khi đã có phần mềm hỗ trợ.

3. Đi vào Lập dự toán công trình xây dựng bạn phải biết cách áp dụng Định mức nào? Đơn giá xây dựng của địa phương?

-Định mức xây dựng là gì?Là thông số kinh tế - kỹ thuật thể hiện mức hao phí về vật liệu, lao động và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng như 1m3 tường gạch, 1m3 bê tông, 1m2 lát gạch, 1 tấn cốt thép, 100m dài cọc .v.v. từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác xây dựng (kể cả những hao phí cần thiết do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng liên tục, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật).


- Đơn giá xây dựng của địa phương? Là đơn giá được ban hành hàng tháng hoặc hàng quý do Liên sở Tài chính của Tỉnh, Thành phố đó đưa ra. Các bạn có thể lên website của Sở Tài Chính của Tỉnh đó để tải xuống để áp dụng làm dự toán công trình tại địa phương.


Đây là những vấn đề cơ bản khi bạn bắt làm Lập dự toán công trình.

Bấm Youtube để đăng ký xem video nhé!

Bài viết liên quan:No comments:

Post a Comment

Designed By