Bài mới

Tuesday, December 9, 2014

Lisp chuyển mô hình từ Autocad nhanh sang Geoslope

Lisp chuyển mô hình từ Autocad nhanh sang Geoslope

Cách dùng:
- Bước 1: chọn trắc ngang cần kiểm toán ổn định sau đó copy sang một bản vẽ cad mới toanh.
- Bước 2: xóa hết những thứ ko cần thiết trên trắc ngang đó đi (sau đó chuyển hết về đối tượng line).
- Bước 3: move trắc ngang đó về gốc tọa độ 0,0,0 (bằng lệnh m).
- Bước 4: dùng lệnh “gx” chọn trắc ngang lúc đó nó sẽ chuyển hết về PL khép kín. Sau đó lưu file đuôi *dxf của R12 (hay bản dxf thấp nhất nhé).
- Bước 5: mở Geoslope lên chọn module Slope/w
- Bước 6: vào file chọn Impot regions… chọn đến file có đuôi dxf đó.

Xem trên Youtube:


DOWNLOAD:

Bấm Youtube để đăng ký xem video nhé!

Bài viết liên quan:1 comment:

Designed By