Bài mới

Wednesday, January 28, 2015

Thiết kế cống và cầu nhỏ trên đường ô tô

Thiết kế cống và cầu nhỏ trên đường ô tô

Tác giả:
- Nguyễn Quang Chiêu
- Trần Tuấn Hiệp
Nội dung
1. Khảo sát cầu nhỏ và cống
2. Tính toán lưu lượng
3. Phân loại cống, chọn kiểu cống và bố trí cống
4. Tính toán thủy lực cống, cầu nhỏ
5. Thiết kế kết cấu cống
6. Tính toán kết cấu cầu bản mố nhẹ
7. Các phụ lục

DOWNLOAD:

Bấm Youtube để đăng ký xem video nhé!

Bài viết liên quan:No comments:

Post a Comment

Designed By