Bài mới

Wednesday, February 25, 2015

Tính toán móng cọc - PGS.TS Lê Đức Thắng.

Tính toán móng cọc - PGS.TS Lê Đức Thắng.
MỤC LỤC
Chương 1: Cấu tạo của móng cọc.
Chương 2: Xác định sức chịu tải của cọc.
Chương 3: Tính toán móng cọc đài thấp.
Chương 4: Tính toán cọc ( và móng sâu) chịu tải trọng ngang.
Chương 5: Tính toán móng cọc đài cao tuyệt đối cứng.
Chương 6: Tính toán móng cọc đài mềm.
Chương 7: Tính toán móng cọc đài thấp có kể đến phản lực của đất quanh đài cọc.
Các phụ lục
Download:
https://drive.google.com/file/d/0B9dEloRf8g06cGdnc2JndVk1LW8/view?usp=sharing

Bấm Youtube để đăng ký xem video nhé!

Bài viết liên quan:No comments:

Post a Comment

Designed By