Bài mới

Thursday, May 21, 2015

AutoCAD - Tự động load file lisp khi khởi động

Khi bạn sử dụng lệnh AP để load một file lisp, các lệnh của file lisp đó chỉ có hiệu lực đối với bản vẽ hiện tại. Và sau khi bạn khởi động lại AutoCAD thì bạn phải load lại file lisp nếu muốn sử dụng lần nữa.


Để AutoCAD tự động load file lisp mỗi khi khởi động, bạn cần đưa file lisp đó vào danh sách Starup Suite của AutoCAD. Các bước thực hiện lần lượt như sau:

Bước 1: Gõ lệnh tắt AP hoặc sử dụng menu Tools > Load Application
Khi cửa sổ Load/Unload Application xuất hiện, click vào button Contents

[Hình: p2013061204.png] Bước 2: Cửa sổ Startup Suite xuất hiện, click vào button Add

[Hình: p2013061202.png] 


Bước 3: Chọn file lisp cần load và click Open

[Hình: p2013061203.png]Bước 4: Lần lượt đóng các cửa sổ và khởi động lại AutoCAD để sử dụng file lisp

Bấm Youtube để đăng ký xem video nhé!

Bài viết liên quan:No comments:

Post a Comment

Designed By