Bài mới

Monday, January 25, 2016

Giáo trình Khai thác, kiểm định, sửa chữa, tăng cường cầu - GS.TS Nguyễn Viết Trung

 Giáo trình do Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Trung biên soạn phục vụ công tác giảng dạy kiểm định cầu. Giáo trình này chủ yếu được viết dựa theo tiêu chuẩn kiểm định cầu đường bộ và tiêu chuẩn thử nghiệm cầu cũng như quy trình cũ về tính toán cầu 22TCN18-79 ban hành năm 1979 của Bộ Giao thông vận tải.
DOWNLOAD:

Bấm Youtube để đăng ký xem video nhé!

Bài viết liên quan:No comments:

Post a Comment

Designed By