Bài mới

Wednesday, January 27, 2016

HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ KẾT CẤU CỌC VÁN THÉP

HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ KẾT CẤU CỌC VÁN THÉP là cuốn sách song ngữ Anh - Việt do tập đoàn Nippon Steel và trường Đại học Giao thông vận tải Hà Nội biên soạn.
Mục đích của sách Hướng dẫn thiết kế kết cấu cọc ván thép là đưa ra các hướng dẫn về thiết kế an toàn và thi công có hiệu quả các kết cấu cọc ván thép. Quyển sách này không hạn chế việc sử dụng các phương pháp phân tích khác để đảm bảo cùng mức độ an toàn và mức độ kinh tế như các kết cấu được thiết kế theo các phương pháp sẽ trình bày trong quyển sách.
DOWNLOAD:


Bấm Youtube để đăng ký xem video nhé!

Bài viết liên quan:No comments:

Post a Comment

Designed By