Bài mới

Friday, January 15, 2016

MIDAS CIVIL - Phần mềm mô hình hóa kết cấu xác định nội lực trong kết cấu xây dựng

MIDAS/Civil là một sản phẩm phần mềm phân tích cầu chuyên dụng. Chương trình hỗ trợ cho việc phân tích các bài toán cầu như :Cầu treo dây văng, dây võng,cầu bê tông dự ứng lực khẩu độ lớn thi công theo phương pháp đúc hẫng cân bằng, đà giáo di động, đúc đẩy . ..

Đặc điểmnổibậtcủa Midas/Civil sovới các chương trình khác: Nghiên cứu ứng dụng chương trình Midas/Civil trong phân tích kết cấu và cầu
- Khả năng mô hình hóa: Chương trình hỗ trợ nhiều mô hình kết cấu, đặc biệt là kết cấu cầu, cung cấp nhiều loại mặt cắt khác nhau. Khả năng mô tả được vật liệu đẳng hướng, trực hướng, dị hướng, hay vật liệu phi tuyến.
Về tải trọng chương trình hỗ trợ rất đầy đủ và đa dạng về thể loại như: tĩnh tải với các loại lực, nhiệt độ,gối lún,dự ứng lực... hoạt tải với nhiều loại xe tiêu chuẩn kỹ thuật, xe do người dùng định nghĩa... tải trọng động với các phương pháp tính toán tiên tiến.
Chương trình có nhiều công cụ trực quan hỗ trợ việc mô hình hóa một cách trực tiếp.
Ngoài ra, người sử dụng có thể mô hình kết cấu hoặc mặt cắt thông qua AutoCad.
- Giao diện và tốc độ tính toán: Chương trình hoạt động trong môi trường Windows, giao diện thân thiện, khả năng tính toán mạnh.Tốc độ tính toán của chương trình phụ thuộc vào khối lượng tính toán nhưng so với một số phầnmềm tính toán kết cấu khác như Sap2000 thì tốc độ tính toán nhanh hơn.Kết quả tính toáncủa chương trình là đầy đủ và tincậy .
- Khả năng nhập và xuất dữ liệu:Dữ liệu đầu vào có thể được nhập trực tiếp hoặc import từ các file của các chương trình khác,kết quả tính có thể xuất ra màn hình đồ họa,văn bản hay máy in, hơn nữa có thể xuất kết quả dạng tập tin cho các chương trình thiết kế sau tính toán.
- Khả năng phân tích cho bài toán cầu: Đây là một tính năng mạnh của chương trình. Midas/Civil cungcấp nhiều phương pháp phân tích kết cấu cầu hiện đại, đặc biệt là phân tích phi tuyến và phân tích các giai đoạn thi công.Kết quả của quá trình phân tích là đáng tin cậ y , phù hợp với các giai đoạn từ tính toán thiết kế đến thi công và quá trình khai thác sửdụng.
- Tính phổ biến của chương trình: Do nhiều ưu điểm trên đặc biệt là độ tin cậy của kết quả tính và tính tương thích của chương trình cho nên chương trình được sử dụng trong nhiều dự án lớn. Hiện có hơn 4000 dự án sử dụng MIDAS/Civil, độ tin cậy và hiệu quả nó đem lại đã được công nhận trên thế giới .

Các bạn có thể xem thêm các video hướng dẫn sử dụng chương trình Midas Civil tại đây.

Bấm Youtube để đăng ký xem video nhé!

Bài viết liên quan:No comments:

Post a Comment

Designed By