Bài mới

Wednesday, January 27, 2016

MỘT SỐ TỒN TẠI TRONG DỰ TÍNH SỨC KHÁNG ĐỠ DỌC TRỤC CỌC KHOAN NHỒI THEO CÁC TIÊU CHUẨN 22TCN 272-05 VÀ AASHTO LRFD 2007Ở Việt nam, với hơn mười năm áp dụng tiêu chuẩn 22TCN272-05 (AASHTO LRFD 1998), đến nay việc nghiên cứu phát triển để bổ sung cập nhật còn rất hạn chế. Tuy nhiên, cũng đã phát hiện được những tồn tại, nhất là trong lĩnh vực dự tính sức kháng đỡ của cọc khoan nhồi, như có quá nhiều phương pháp tính sức kháng đỡ dọc trục cọc khoan nhồi của các tác giả từ những năm trước 1990, không có hệ số sức kháng cho trường hợp địa chất là đất rời. Từ đó dẫn đến kết quả tính toán thiết kế thiếu chính xác phụ thuộc khá nhiều vào nhận định chủ quan của người thiết kế, có thể làm tăng chi phí đầu tư hoặc kém an toàn.
Với đặc điểm tiêu chuẩn 22TCN272-05 dựa trên nền tảng tiêu chuẩn AASHTO LRFD, vốn là một tiêu chuẩn mở, nên rất cần được nghiên cứu phát triển và cập nhật thường xuyên trên cơ sở hội nhập các tiêu chuẩn quốc tế. Do vậy, đểthống nhất trong tính toán, đồng thời tạo ra cơhội trao đổi rộng rãi của các đồng nghiệp cũng nhưviệc tưvấn cho Chủ đầu tư, bài viết này đi sâu vào việc phân tích đánh giá một sốtồn tại trong tính toán sức kháng đỡ dọc trục cọc khoan nhồi khi áp dụng tiêu chuẩn 22TCN 272-05 và AASHTO LRFD 2007. Trong bài viết này chỉ đềcập đến sức kháng đỡdọc trục của cọc khoan nhồi theo điều kiện đất nền là đất rời và dính.
DOWNLOAD:

Bấm Youtube để đăng ký xem video nhé!

Bài viết liên quan:No comments:

Post a Comment

Designed By