Bài mới

Friday, January 15, 2016

SAP2000 V9 - Phần mềm tính toán kết cấu cho Xây dựng.

Sap là 1 phần mềm tính toán và thiết kế kết cấu trong ngành xây dựng, giao thông, thủy lợi.

Tính năng của Sap:

- Tính năng tối ưu hóa tải trọng, xác định rõ tỷ lệ gia tải đưa ra chỉ tiêu và giới hạn của chuyển vị và đường đặc trưng lực trong kết cấu
- Xây dựng thuộc tính vật liệu bê tông và thép của châu Âu
- Tải trọng gió, động đất, phản ứng phổ theo tiêu chuẩn Canadian NBCC
- Tải trọng gió, động đất, phản ứng phổ theo tiêu chuẩn American ASCE-7
- Hàm phản ứng phổ theo dữ liệu đồ họa địa chất theo tiêu chuẩn Italian NTC 2008
- Tiêu chuẩn thiết kế khung thép của Ấn độ: IS 800 2008.
- Tiêu chuẩn thiết kế khung thép của Ấn độ New Zealand: NZS 3404-1997
- Tiêu chuẩn thiết kế khung thép của Canadian CSA S16-2009.
- Cập nhật tiêu chuẩn thiết kế khung bê tông của Hồng Công (bao gồm bổ xung 1)
- Tiêu chuẩn thiết kế khung bê tông của Úc: AS3600-2009..v.v..
DOWNLOAD:

Bấm Youtube để đăng ký xem video nhé!

Bài viết liên quan:No comments:

Post a Comment

Designed By