Bài mới

Friday, January 15, 2016

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm tính toán kết cấu RM


Phần mềm RM của hãng TDV ( Áo) Bây giờ thuộc hộc Hãng Bentley, là một phần mềm rất nổi tiếng trong lĩnh vực tính toán thiết kế kết cấu cầu nhịp lớn. Một số công ty tư vấn thiết kế giao thông ở nước ta đã đầu tư hàng tỷ đồng để mua bộ phần mềm này phục vụ tính toán thiết kế cầu nhịp lớn như TEDI.
DOWNLOAD:

Bấm Youtube để đăng ký xem video nhé!

Bài viết liên quan:No comments:

Post a Comment

Designed By