Bài mới

Wednesday, May 11, 2016

Hướng dẫn tính toán cọc ván thép thi công hố móng bằng phần mềm MSheet

Yêu cầu về bố trí khung vây cọc ván thép:
- Sốcọcdùngtrongvòngvâyít nhất
- Theo mặt bằng, kích thước vòng vây phải lớn hơn kích thước móng ít nhất 30cm ở phần đổ bê tông trong nước. Với bệ móng trên cạn thì phải đủ để bố trí ván khuôn.
-Cao độ đỉnh vòng vây cọc ván phải cao hơn mực nước ngầm 0.3m và cao hơn mực nước thi công trên sông là 0.7m.
Các loại vòng vây cọc ván:
Loại 1: vòng vây cọc ván không có giằng chống
Loại 2: vòng vây cọc ván có một tầng giằng chống
Loại 3: vòng vây cọc ván có nhiều tầng giằng chống
Tài liệu bao gồm:
- Hướng dẫn tính toán cọc ván thép thi công hố móng bằng phần mềm MSheet.
- Bộ cài đặt phần mềm MSheet.
- Catalogue cọc ván thép.
DOWNLOAD:
https://drive.google.com/folderview?id=0B9dEloRf8g06Zy1NNHpnbXl0R1k&usp=sharing

Bấm Youtube để đăng ký xem video nhé!

Bài viết liên quan:No comments:

Post a Comment

Designed By