Bài mới

Tuesday, October 17, 2017

Video về lịch sử và hình ảnh cầu Long Biên - Cây cầu lịch sử hơn 100 năm tuổi của Hà Nội

Cầu Long Biên là cây cầu thép đầu tiên bắc qua sông Hồng nối hai quận Hoàn Kiếm với quận Long Biên của Hà Nội, do Pháp xây dựng (1898-1902), đặt tên là cầu Doumer, theo tên của Toàn quyền Đông Dương Paul Doumer. Dân gian còn gọi là cầu sông Cái hay cầu Bồ Đề (vì nó được bắt qua bến Bồ Đề thuộc huyện Gia Lâm). Hiện trên đầu cầu vẫn còn tấm biển kim loại có khắc chữ 1899 -1902 - Daydé & Pillé - Paris.

Video về lịch sử và hình ảnh cầu Long Biên - Cây cầu lịch sử hơn 100 năm tuổi của Hà Nội

No comments:

Post a Comment

Designed By